home

fighting ships of the world

GERMANY

Number of ships in 1922 - 1946 (to end of the year)

Battleships and battlecruisers

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Braunschweig 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1                        
Deutschland 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1    
Scharnhorst                             (2) (2) (2) 1(1) 2 2 2 1        
Bismarck                               (2) (2) (2) (2) 1(1) 1 1 1      
"H"                                     (2) (2)            
BB 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 2(2) 2(4) 2(4) 3(3) 4(4) 5(3) 5 4 3 1    

Aircraft carriers

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Graf Zeppelin                               (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1)        
Weser                                           (1)        
Elbe                                           (1)        
CV                               (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3)        

Seaplane tenders

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Krischan I                         (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
Krischan II                           (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Krischan III                           (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
Greif                             (1) (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Hans Rolshoven                               (1) (1) 1 1 1 1          
Karl Meyer                                     (2) 1(2) 3(1) 4 4 3 2  
Hans Albrecht Wedel                                     (1) (1) 1(2) 1(2) 2(1) 2 1  
Drache                                                    
"A"                                             (1)      
AV                         (1) 1(2) 3(1) 3(2) 4(1) 5 5(3) 6(3) 9(3) 9(2) 10(2) 7 5  

Catapult vessels

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Sperber                                   1 1 1 1 1 1 1 1  
Schwabenland                                     1 1 1 1 1      
Friesenland                                     1 1 1 1 1 1    
Westfalen                                       1 1 1 1      
Ostmark                                                    
Bussard                                       (2) (2) 2 2 2 2  
AV(C)                                   1 3 4(2) 4(2) 6 6 4 3  

Heavy cruisers

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Deutschland                 (1) (1) (2) (3) 1(2) 2(1) 2(1) 3 3 3 2 2 2 2 2 2    
Admiral Hipper                             (1) (2) (2) (2) 2 1 1 1 1 1    
Prinz Eugen                               (2) (3) (3) (3) 1(1) 1(1) 1 1 1 1  
CA                 (1) (1) (2) (3) 1(2) 2(1) 2(2) 3(4) 3(5) 3(5) 4(3) 4(1) 4(1) 4 4 4 1  

Light cruisers

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Gazelle 5 6 6 6 5 5 5 5 3 2                                
Bremen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1                        
Emden (1) (1) (1) (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Königsberg           (3) (3) (3) 2(1) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1    
Leipzig               (1) (1) (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
Nürnberg                         (1) (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
"M"                                   (1)                
Sp1                                         (1)          
CL 7(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8 8(3) 8(3) 8(4) 8(2) 8(1) 6 6 6(1) 6(1) 6 6 6 6(1) 6 4 4(1) 4 4 3 1  

Destroyers

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
S138 7 7 7 7 7 7 3                                      
V150 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 2 1                  
G169 1 1 1 1 1                                          
V180 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1                  
G192 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
S165 1 1 1 1 1 1                                        
V1 5 5 5 5 5 5 5 5                                    
G7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                      
S13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1                
"1934"                           (2) (4) (4) 4 4 4 1 1 1 1 1 1  
"1934A"                             (11) (12) 3(9) 10(2) 12 8 8 5 5 5 5  
"1936"                               (3) (5) 2(4) 6 1 1 1 1 1 1  
"1936A"                                   (1) (6) 3(5) 8 7 6 4 3  
"1936A(Mob)"                                       (6) (7) 3(4) 7 5 4  
ZH1                                       (2) (1) 1 1      
ZG3                                         (1) 1        
"1936B"                                         (2) (4) 1(4) 1(1)    
"1936C"                                             (2) (2)    
"1942"                                             (1) (1)    
"1944"                                             (5)      
ZH3                                       (1)            
ZF4                                       (1)            
ZF2                                       (2) (1) (1) (1) (1)    
Troll                                       1            
"1939" TB                                       (4) (7) 4(7) 7(6) 5 4  
TA14                                             1      
TA15                                             1      
TA16                                             2      
TA17                                             1(1)      
TA20                                             1      
TA21                                             1      
TA22                                             1(1)      
TA23                                             2(1)      
TA31                                             (1)      
TA32                                             (1) 1    
TA33                                             (1)      
TA43                                             (1) 1    
TA44                                             (1) 1    
"1941" TB                                             (7) (14)    
"1940" TB                                           (12) (12) (10)    
TA7                                       (2) (2) (2) (2) (1)    
DD 32 32 32 32 32 31 26 22 17 17 14 13 13 13(2) 13(15) 5(19) 11(14) 18(7) 23(6) 15(23) 19(21) 24(30) 40(48) 26(30) 19  

Torpedo boats

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
"1923"         (6) 1(5) 5(1) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4      
"1924"             (6) 2(4) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 2 1 1      
"1935"                               (7) (10) (12) 4(8) 11 11 11 11 8 3  
Löwe                                       1 1          
Panther                                       3 3          
Zick                                       2 2 2 1      
Tiger                                       3 2 1 1      
Kürassier                                       6 4 4 4 4 4  
Schlange                                       2 2 2 2 2 1  
Schildkröte                                       4 4 4 4 4 4  
KT2                                       3 3 3 3 3 3  
Seepferd                                       1 1 1 1 1 1  
"1937"                                   (2) (8) (9) 7 9 8 7 5  
TA9                                             1(1)      
TA24                                             2(13) 6(2)    
TA34                                             1      
TA48                                             1 1    
TA49                                             (1)      
TA1                                       (6) (6) (6) (3)      
TB         (6) 1(5) 5(7) 8(4) 12 12 12 12 12 12 12 12(7) 12(10) 12(14) 15(16) 44(15) 47(6) 42(6) 45(18) 36(2) 21  

Submarines

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
"IIA"                             6 6 6 6 6 5 5 5 4      
"IIB"                             8(6) 18 18 18 16(2) 15 15 15 15 6    
"IA"                             (2) 2 2 2 2              
"VIIA"                             (2) 10 10 10 7 4 4 4 3 2    
"IIC"                                 (4) 2(4) 7(1) 7 7 7 7 7    
"VIIB"                                 (6) 4(7) 10(11) 11(5) 11 9 4 4    
"IXA"                                 (6) 3(5) 5 3 3 3 2 2    
"IXB"                                   (2) 1(10) 11 8 8 4      
UA                                     1 1 1 1 1 1    
"IID"                                     (6) 14(2) 13 13 13 13 4  
"VIIC"                                     (19) 13(147) 134(193) 247(196) 282(59) 161(5) 55  
UB                                       1            
UC1                                       2 1 1        
UD1                                       1 1 1        
"VIID"                                       (3) 4(2) 3 2 1 1  
"IXC"                                       (37) 38(14) 37 10 4 3  
"XB"                                     (2) (4) 3(5) 4(3) 2(1) 2 1  
"XI"                                     (0)              
"XIV"                                       (3) 2(5) 6(3) 2(5)      
UD2                                       (1) 1 1 1 1    
UD3                                       (3) 2(1) 3 3 2 1  
"IXC/40"                                         (23) 24(39) 46(23) 38(5) 16  
"IXD-1"                                         (2) 2 2 1    
"IXD-2"                                       (2) (11) 9(14) 13(6) 8 4  
UF1                                       (3) (3) 1(2) 1(2) (2)    
"VIIC/41"                                           (17) 77(70) 77(9) 33  
"VIIF"                                           (4) 4 1 1  
"V300"                                           (0)        
Wa201                                           (2) 1(1) 2    
Wk202                                             1(1) 2    
UIT1                                             (6) (4)    
UIT7                                             (8) (8)    
UIT15                                             (4)      
UIT21                                             1      
UIT22                                             2      
UIT24                                             1 1    
UIT25                                             1 1    
"XVIIB"                                             (6) 1(4)    
"XVIIG"                                             (0)      
"XVIIK"                                               (1)    
"XVIII"                                             (2)      
"XX"                                             (3)      
"XXI"                                               62(82) 11  
"XXII"                                             (0)      
"XXIII"                                               29(29) 21  
"IXD/42"                                             (2) (2) 1  
UIT17                                             (2) (1)    
"XXVIW"                                               (0)    
SS                             14(10) 36 36 45(18) 55(51) 88(210) 253(259) 404(280) 505(198) 429(152) 152  

Midget submarines (approximately)

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Adam                                               1 1  
Biber                                               324 64  
Hecht                                               53 10  
Molch                                               195 78  
Seehund                                               167 52  
Delphin1                                               3    
Delphin2                                                 0  
Elephant                                               1    
K-Seehund                                                 0  
Schwertwal                                                 0  
SSX                                               744 205  

Avisos

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Grille                           (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
FF                           (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Corvette size escorts

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
F1                           (8) 1(9) 6(4) 9(1) 8 7 2 1 1 1 1 1  
SG1                                       (4) (4) 3(1) 3 2 2  
KUj1                                           (14) 7(15) 6(4) 6  
Ape                                             4(23) 5(5)    
PA1                                       (4) (4) (4) 2(2)      
SG14                                       (4) (4) (4) 2(2)      
SG20                                             0      
SG25                                             1      
Uj2109                                           (1)        
SG16                                       (3) (3) (3) (3) (1)    
SG18                                             (1)      
G1                                           (1) (1) (1)    
FS                           (8) 1(9) 6(4) 9(1) 8 7 2(15) 1(15) 4(28) 20(47) 14(11) 9  

Small submarine chasers

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Uj6077                                             (2)      
MZ1                                               (4) 1  
SC                                             (2) (4) 1  

Guard ships

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Elbe                 (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Diana                                       1 1 1 1 1 1  
HV11                                       1(1) 1(1) 2 1 1 1  
Sarpen                                       1            
Polarfuchs                                       0            
Löwe                                       1 1 1 1 1 1  
Beskytteren                                             (1) 1 1  
V1601                                             (1) 1 1  
Kvintus                                             (2) 2 2 2
PC                 (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6(1) 5(1) 6 5(4) 9 9 2

Specially built trawlers and drifters

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Einswarden                                       1 2 1 1      
Seelöwe                                         1 2 2 1 1  
Mob-FD1                                       4 15 16 13 6 6  
Carl Kämpf                                       1            
Rau X                                         1          
Kärnten                                         4 6 8 8 8  
Polarkreis                                         4 6 5 5 5  
Polarstern                                         7 10 9 9 9  
Mücke                                         1 2 2 2 1  
Steiermark                                         4 5 6 6 5  
Tirol                                         1 3 5 4 3  
Seeteufel                                         3 6 7 5 5  
Bris                                         1 5 5 3 2  
Ekwator                                             7 5 4  
Jochen Homann                                             1 1 1  
Alfred I                                             3 1 1  
Este                                               7 5  
St. Georg                                               1 1  
MFL1                                               5 6  
Oesel                                                 1  
Heinrich Schulte                                                 2  
TL                                       6 44 62 74 69 66  

Gunnery training ships

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Bremse                   (1) (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1            
Brummer                           (1) (1) 1 1 1 1              
Adler                                             (1) 1    
Nordland                                             (1) 1    
AGX                   (1) (1) 1 1 1(1) 1(1) 2 2 2 2 1     (2) 2    

Floating AA batteries

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Nymphe                                       (2) 2 2 2 2 1  
Ariadne                                       (2) (2) (2) 1(1) 2 2  
Niobe                                       (1) (1) (1) (1)      
AGAA                                       (5) 2(3) 2(3) 3(2) 4 3  

Gunboats

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Meteor (1) (1) (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
K1                                       (3) 1(2) 3 3 2 1  
K4                                       (1) (1) (1) 1 1 1  
PG (1) (1) (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1(4) 2(3) 4(1) 5 4 3  

AA ships

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Krischan der Große                                         (1) 1 1      
PGAA                                         (1) 1 1      

River monitors and guard ships

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Bechelaren                                     1 1 1 1 1 1    
Kriemhild                                   (3) (3) 3 2 2 1 1    
PGR                                   (3) 1(3) 4 3 3 2 2    

Motor torpedo boats

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
UZ(S)16           1 1 1 1 1                                
UZ(S)13           1 1 1 1 1                                
UZ(S)14           3 3 3 3 3 2 2                            
UZ(S)18                   1                                
UZ(S)12                   1                                
UZ(S)19                   1 1 1                            
S1                   1 1 1 1 1 1                      
S2                       4 4 4 4                      
S6                         1 1 1 1                    
S7                           2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2  
S10                             4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
S14                               1 3 4 3 3 3 3 3 2 2  
S18                                   3 8 7 7 6 6 6 5  
S30                                     2 13 14 12 9 6 3  
S1                                     1 1            
S26                                       4 4 3 2      
S38                                       2 27 59 65 43 41  
LS2                                       1 3 3 2 1 1  
S201                                       2 2          
S151                                         1 4 4 2 1  
SA1                                         5 7 7 7 7  
SG1                                           2 2      
S139                                             14 39 26  
KS7                                             4 3 3  
S631                                             1 1 1  
S509                                             1      
S510                                             2 2 1  
S601                                             2      
S621                                               7 5  
S170                                               1 8  
S701                                               6 6  
PT           5 5 5 5 9 4 8 6 8 13 9 10 14 21 40 73 106 131 133 116  

ASW boats

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
UZ1 1                                   2 7 7 7 7 7 6  
UZ23 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2       1 1 1 1        
KFK2                                           19 301 507 503  
PS 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2       3 8 8 27 308 514 509  

Patrol boats (approximately)

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Delfin                                         3 13 14      
Pinguin                                           1 1 1    
TS1                                           4 5 5 6  
Frigga                                           1 6 9 8  
Fjordboot                                         10 45 60 70 50  
KFK1                                             1 1 1  
Birago                                   1                
YP                                   1     13 64 87 86 65  

Small landing ships (approximately)

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
sF40                                       10 27 22 18 15 12  
sF41                                         2 4 3 3 2  
SF40/41                                         80 164 176 235 231  
MFP                                         70 312 346 243 112  
MFP-M                                         1 39 52 53 29  
MZ                                             22 9    
PiLB43                                               2    
MNL                                               4 3  
SF43                                             2 14 7  
LCT(1)                                             1 1 1  
LCT(2)                                               1 1  
SF44                                                 1  
LCU                                       10 180 541 620 580 393  

Fire support landing ships

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
AFP                                           9 53 70 52  
MAL                                             6 6 4  
LSS                                           9 59 76 56  

Minelayers

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
MWI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1  
Lauting                         (3) 3 3(1) 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2  
Brummer                                       1 1 1 1 1    
Kamerun                                       2 2 2 2 2 2  
Tyr                                       1 1 1 1 1 1  
Nor                                       3 3 3 3 3 3  
Uller                                       0            
Laugen                                       (2) 2 2 2 1 1  
Pasman                                             1      
Albona                                             3 1    
Linz                                           (1) 1 1 1  
Fasana                                             (1) 1 1  
Kuckuck                                             (1)      
Lothringen                                       (1) (1) (1) (1) 1 1  
Marienburg                                             (1) (1)    
ML 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2(3) 5 5(1) 6 6 6 6 13(2) 15(1) 14(2) 19(4) 16(1) 13  

Minesweepers

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
M27 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1       3 3 3 3 2 1  
M57 37 36 35 34 34 34 34 33 29 29 29 29 28 29 28 26 25 20 16 28 20 16 15 12 9  
FM1 3                                       1 1 1      
FM37 1                                                  
M1                               (8) (11) 4(15) 15(9) 21(1) 21 21 19 15 8  
M25                                     (8) 5(5) 9(3) 10(1) 11 8 7  
M37                                       2(25) 20(13) 31(1) 30 21 21  
M551                                       1(2) 3 3 3 2 2  
M261                                       (14) 5(89) 38(82) 104(24) 83(8) 68  
MA1                                             4 3 3  
M1226                                             1      
M1227                                             1 1    
M1228                                             1      
M1229                                             1      
TR106                                             1 1    
M601                                             (13) 4(20) 12  
MS 45 38 37 36 36 36 36 35 30 30 30 30 29 30 29 27(8) 25(11) 24(15) 31(17) 60(47) 82(105) 123(84) 195(37) 153(28) 121  

Minesweeping boats

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
F1 10 7 6 2 2 2 2 10 10 10 4 4 4 4 2 2 2 2 5 7 8 7 7 6 5  
R1                     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        
R2                       3 6 14 14 14 14 14 14 13 13 11 7 6 1  
R8                           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
R17                             4 4 7 8 8 7 7 7 6 5 5  
R25                                   8 16 16 16 16 12 5 5  
MR1                                           1 1      
KR1                                   3 3 3 3 3 3 3 3  
FR1                                   6 12 12 10 10 10 8 6  
FHR2                                   5 5 5 5 5 5      
R41                                       22 48 65 68 46 38  
R151                                       9 28 50 63 26 19  
RA51                                       6 4 4 4      
RA1                                           2 5 1 1  
RA3                                           1 2 1 1  
RA9                                           1 1      
RA10                                           1        
R130                                             2 17 17  
R218                                             9 38 39  
R301                                             5 9 8  
RA11                                             1 1 1  
RA101                                             4 10 12  
RA201                                             4 4 4  
MS2                                             4 6 6  
RA251                                             8 1    
R401                                               11 22  
KJ25                                               1 1  
RD101                                               4    
MSI 10 7 6 2 2 2 2 10 10 10 5 8 11 20 22 22 25 38 55 92 134 176 222 200 194  

Converted merchant vessels

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
AMC                                     3 7 5 2        
ABV                                       2 2 2 2 2 2  
FS                                             2      
                                                     

TOTAL

Class 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
BB 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 2(2) 2(4) 2(4) 3(3) 4(4) 5(3) 5 4 3 1    
CV                               (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3)        
AV                         (1) 1(2) 3(1) 3(2) 4(1) 5 5(3) 6(3) 9(3) 9(2) 10(2) 7 5  
AV(C)                                   1 3 4(2) 4(2) 6 6 4 3  
CA                 (1) (1) (2) (3) 1(2) 2(1) 2(2) 3(4) 3(5) 3(5) 4(3) 4(1) 4(1) 4 4 4 1  
CL 7(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8 8(3) 8(3) 8(4) 8(2) 8(1) 6 6 6(1) 6(1) 6 6 6 6(1) 6 4 4(1) 4 4 3 1  
DD 32 32 32 32 32 31 26 22 17 17 14 13 13 13(2) 13(15) 5(19) 11(14) 18(7) 23(6) 15(23) 19(21) 24(30) 40(48) 26(30) 19  
TB         (6) 1(5) 5(7) 8(4) 12 12 12 12 12 12 12 12(7) 12(10) 12(14) 15(16) 44(15) 47(6) 42(6) 45(18) 36(2) 21  
SS                             14(10) 36 36 45(18) 55(51) 88(210) 253(259) 404(280) 505(198) 429(152) 152  
SSX                                               744 205  
FF                           (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
FS                           (8) 1(9) 6(4) 9(1) 8 7 2(15) 1(15) 4(28) 20(47) 14(11) 9  
SC                                             (2) (4) 1  
PC                 (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6(1) 5(1) 6 5(4) 9 9 2
TL                                       6 44 62 74 69 66  
AGX                   (1) (1) 1 1 1(1) 1(1) 2 2 2 2 1     (2) 2    
AGAA                                       (5) 2(3) 2(3) 3(2) 4 3  
PG (1) (1) (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1(4) 2(3) 4(1) 5 4 3  
PGAA                                         (1) 1 1      
PGR                                   (3) 1(3) 4 3 3 2 2    
PT           5 5 5 5 9 4 8 6 8 13 9 10 14 21 40 73 106 131 133 116  
PS 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2       3 8 8 27 308 514 509  
YP                                   1     13 64 87 86 65  
LCU                                       10 180 541 620 580 393  
LSS                                           9 59 76 56  
ML 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2(3) 5 5(1) 6 6 6 6 13(2) 15(1) 14(2) 19(4) 16(1) 13  
MS 45 38 37 36 36 36 36 35 30 30 30 30 29 30 29 27(8) 25(11) 24(15) 31(17) 60(47) 82(105) 123(84) 195(37) 153(28) 121  
MSI 10 7 6 2 2 2 2 10 10 10 5 8 11 20 22 22 25 38 55 92 134 176 222 200 194  
                                                     

 

Ivan Gogin, 2008