home

World navies yesterday

1985

 

China 01 January 1985

SUBMARINES

SSBN type 092 1 406 Changzheng 406 1983 6500/8000t, 120.0x10.6x8.0m, 1nr,2gst(1), 14400hp, 20/22kts, 100p, 300m; 12 JL-1 SLBM(12), 6-533TT; Flag radar, SQZ-3, SQW-3, SQG-2B sonars, type 921A ECM, CCS
SSB type 6631 1 200 Changcheng 200 1966 2350/2950t, 97.5x8.6x6.6m, 3d/em, 6000/5400hp, 14.5/13kts, 87p, 260m; 2 JL-1 SLBM, 10-533TT; Flag radar, Arktika-M sonar, Nakat ECM
SSN type 091 3 401 Changzheng 401 1974 4500/5000(401,402)-4800/5550(403-405)t, 90.0(401,402)-98.0(403-405)x9.0x7.4m, 1nr,2gst(1), 12000hp, 12/25kts, 75p, 300m; 6-533TT(401,402), 6-533TT(inc YJ-82 SSM(4))(403-405); Flag radar, SQZ-3, SQW-3, SQG-2B sonars, type 921A ECM, CCS
402 Changzheng 402 1980
403 Changzheng 403 1984
SS type 03 15 129 Changcheng 129 1959 1045/1342t, 76.0x6.3x4.6m, 2d/em, 4000/2700hp, 18.3/13.1kts, 55p, 170m; 6-533TT; Flag radar, Tamir-5L, Feniks sonars, Nakat ECM
131 Changcheng 131 1959
201 Changcheng 201 1960
202 Changchneg 202 1960
203 Changcheng 203 1960
204 Changcheng 204 1961
205 Changcheng 205 1961
206 Changcheng 206 1961
207 Changcheng 207 1962
221 Changcheng 221 1962
241 Changcheng 241 1962
243 Changcheng 243 1963
244 Changcheng 244 1963
265 Changcheng 265 1963
266 Changcheng 266 1964
type 033 76 126 Changcheng 126 1965 1319/1712t, 76.6x6.7x5.0m, 2d/em, 4800/2700hp, 15.2/13kts, 58p, 240m; 8-533TT; Flag radar, type 801, SQZ-D, SQG-2 sonars, type 92-A ECM
128 Changcheng 128 1966
136 Changcheng 136 1966
137 Changcheng 137 1966
138 Changcheng 138 1966
139 Changcheng 139 1967
140 Changcheng 140 1967
141 Changcheng 141 1967
142 Changcheng 142 1967
143 Changcheng 143 1968
144 Changcheng 144 1968
145 Changcheng 145 1968
146 Changcheng 146 1968
147 Changcheng 147 1969
148 Changcheng 148 1969
149 Changcheng 149 1969
150 Changcheng 150 1969
151 Changcheng 151 1970
152 Changcheng 152 1970
153 Changcheng 153 1970
154 Changcheng 154 1970
160 Changcheng 160 1971
161 Changcheng 161 1971
162 Changcheng 162 1971
163 Changcheng 163 1971
164 Changcheng 164 1972
165 Changcheng 165 1972
170 Changcheng 170 1972
171 Changcheng 171 1972
172 Changcheng 172 1973
173 Changcheng 173 1973
175 Changcheng 175 1973
176 Changcheng 176 1973
208 Changcheng 208 1974
209 Changcheng 209 1974
210 Changcheng 210 1974
211 Changcheng 211 1975
212 Changcheng 212 1975
213 Changcheng 213 1975
214 Changcheng 214 1975
215 Changcheng 215 1976
216 Changcheng 216 1976
217 Changcheng 217 1976
218 Changcheng 218 1976
219 Changcheng 219 1977
220 Changcheng 220 1977
221 Changcheng 221 1977
222 Changcheng 222 1977
223 Changcheng 223 1978
224 Changcheng 224 1978
225 Changcheng 225 1978
226 Changcheng 226 1978
227 Changcheng 227 1979
228 Changcheng 228 1979
229 Changcheng 229 1979
230 Changcheng 230 1979
234 Changcheng 234 1980
235 Changcheng 235 1980
236 Changcheng 236 1980
238 Changcheng 238 1980
239 Changcheng 239 1981
245 Changcheng 245 1981
246 Changcheng 246 1981
247 Changcheng 247 1981
248 Changcheng 248 1982
249 Changcheng 249 1982
250 Changcheng 250 1982
254 Changcheng 254 1982
255 Changcheng 255 1983
256 Changcheng 256 1983
267 Changcheng 267 1983
268 Changcheng 268 1983
269 Changcheng 269 1984
270 Changcheng 270 1984
272 Changcheng 272 1984
281 Changcheng 281 1984
type 035 2 232 Changcheng 232 1974 1584/2113t, 76.0x7.6x5.1m, 2d/2em, 4800/2700hp, 15.2/12kts, 57p, 300m; 8-533TT; type 353A radar, SQZ sonar suite, type 925 ECM
233 Changcheng 233 1974
type 035A (ES5D) 1 342 Changcheng 342 1982 1584/2113t, 76.0x7.6x5.1m, 2d/2em, 5200/7000hp, 15/18kts, 57p, 300m; 8-533TT; type 353A radar, SQZ sonar suite, type 925 ECM

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS

DD pr. 7 4 101 Anshan 1941 2200t, 112.8x10.2x3.3m, 3b,2gst, 48000hp, 35kts, 246p; 2x2 HY-2 SSM(4), 4x1-130/51, 4x2037/70, 2dct, 2dcr, 60mines; type 352, type 517, Rangout, Decca 707 radars, Pegas-2M sonar
102 Fushun 1942
103 Changchun 1941
104 Taiyuan 1941
type 051 13 105 Jinan 1971 3960t, 132.0x12.8x4.4m, 4b,2gst, 72000hp, 35kts, 302p; 2x3 HY-1 SSM(6), 2x2-130/58, 4x2-57/70(105-107,131,160-162), 4x2-37/63(108-110,132-134,163,164), 2x2-25/80, 2x12 type 75 ASWRL, 4dct, 2dcr, 38mines; type 354, type 515(105-107,131,160-162), type 517(108,109,132-134,163,164), type 381(110), type 352, type 343, type 751 radars, SJD-1, SJD-N(108-110,132-134,163,164) sonar, RW-23-1 ECM, ZKJ-1(110) CCS
106 Xian 1974
107 Yinchuan 1976
108 Xining 1980
109 Kaifeng 1982
110 Dalian 1984
131 Nanjing 1977
132 Hefei 1980
133 Chongqing 1983
134 Zunyi 1984
161 Changsha 1975
162 Nanning 1979
163 Nanchang 1982
FF type 01 4 205 Kunming 1957 1337t, 90.9x10.2x2.9m, 2b,2gst, 20000hp, 29kts, 168p; 1x2 HY-2 SSM(2), 3x1-100/56, 2x2-37/70, 2x2-14.5, 2x24 MBU-200 ASWRL, 4dct, 2dcr; Giuys-1M4, Lin', Yakor' radars, Pegas-2M sonar, Bizan'-4 ECM
206 Chengdu 1957
207 Pinghsiang 1958
208 Sichang 1958
type 053H 14 509 Changde 1979 1702t, 103.2x10.2x3.1m, 2d, 16000hp, 25.5kts, 190p; 2x2 HY-2 SSM(4), 2x1-100/56, 6x2-37/63, 2x5 type 81 ASWRL(509-514,517-520,551,552), 4x5 type 81 ASWRL(515,516), 4dct, 2dcr, mines; type 756, type 354, type 352C radars, EH-5 sonar, RWD-8 ECM
510 Shaoxing 1979
511 Nantong 1977
512 Wuxi 1978
513 Huaiyin 1977
514 Zhenhjiang 1979
515 Xiamen 1975
516 Jiujiang 1975
517 Nanping 1977
518 Ji'an 1979
519 Changzhi 1979
520 Kaifeng 1980
551 Maoming 1980
552 Yibin 1980
type 053H1 2 533 Ningbo 1982 1702t, 103.2x10.2x3.1m, 2d, 16000hp, 25.5kts, 175p; 2x2 HY-2 SSM(4), 2x2-100/56, 4x2-37/63, 2x5 type 81 ASWRL, 4dct, 2dcr, mines; type 756, type 354, type 352C, type 343, type 341 radars, SJD-3 sonar, type 923 ECM
534 Jinhua 1982
pr. 65 5 529 Haikou 1966 1600t, 90.9x10.2x2.9m, 2b,2gst, 20000hp, 29kts, 168p; 3x1-100/56, 4x2-37/70, 2x2-14.5/93, 2x5 RBU-1200 ASWRL, 4dct, 2dcr, mines; Giuys-1M4, Lin', Yakor' radars, Pegas-2M sonar, Bizan'-4 ECM
504 Dongchuan 1966
501 Xiaguan 1967
502 Nanchong 1969
503 Kaiyuan 1969
type 53K 2 531 Yingtan 1975 1940t, 103.0x10.8x3.1m, 2d, 24000hp, 28kts, 185p; 2x2-100/56, 4x2-37/63, 2x5 type 62 ASWRL, 2dcr; type 381, type 352, type 726, type 341, type 343 radars, SJD-2 sonar, type 923-1 ECM
532 Zhongdong 1977
FS Ukuru 1 218 Ruijin 1944 1020t, 78.8x9.1x3.1m, 2d, 4200hp, 19.5kts, 150p; 2x1-120/45, 6x1-12.7; 22go, 13go radars
D 4 215 Wuchang 1944 940t, 69.5c8.6x3.1m, 2b,1gst, 2500hp, 17.5kts, 160p; 2x1-76/50, 8x1-37/73, 4x2-25/80; 22go, 13go radars
216 Changsha 1944
219 Weihai 1945
220 Xian 1945
Castle 1 602 Kuangchou 1944 1630t, 76.8x11.2x4.1m, 2b,1vte, 2750hp, 16.5kts, 120p; 2x1-130/51, 1x1-45/69, 5x1-37/73; type 276, type 291 radars
Bathurst 1 220 Loyang 1941 790t, 56.7x9.5x3.0m, 2b,2vte, 2000hp, 16kts, 90p; 2x1-100/56, 2x2-37/70; radar
Hashidate 1 224 Nanchang 1941 1110t, 80.5x9.7x2.5m, 2b,2gst, 4600hp, 19.5kts, 170p; 2x1-130/51, 2x2-37/70, 2x2-25/80

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PHM type 024mod/ 1 1   1970 100t, 28.6x6.5x1.8m, 4d, 4800hp, 40kts, 17p; 2x1 HY-2 SSM(2), 2x2-25/80; type 352 radar
PM type 024 72 1-72   1965-1976 79t, 27.0x6.5x1.8m, 4d, 4800hp, 37kts, 17p; 2x1 HY-2 SSM(2), 1x2-25/80; type 352 radar
pr. 205 7 1   1965 209t, 38.6x7.6x1.7m, 3d, 12000hp, 38.5kts, 28p; 4x1 P-15 SSM(4), 2x2-30/71; Rangout, Rys' radars
2   1966
3   1966
4   1967
5   1967
6   1968
7   1968
type 021 121 1   1965 205t, 38.8x7.6x1.7m, 3d, 12000hp, 35kts, 28p; 4x1 HY-2 SSM(4), 2x2-25/80; type 352 radar
2   1965
3   1965
4   1965
5   1965
6   1965
7   1965
8   1965
9   1965
10   1965
11   1965
12   1966
13   1966
14   1966
15   1966
16   1966
17   1966
18   1966
19   1966
20   1966
21   1966
22   1966
23   1967
24   1967
25   1967
26   1967
27   1967
28   1967
29   1967
30   1967
31   1967
32   1967
33   1967
34   1968
35   1968
36   1968
37   1968
38   1968
39   1968
40   1968
41   1968
42   1968
43   1968
44   1968
45   1969
46   1969
47   1969
48   1969
49   1969
50   1969
51   1969
52   1969
53   1969
54   1969
55   1969
56   1970
57   1970
58   1970
59   1970
60   1970
61   1970
62   1970
63   1970
64   1970
65   1970
66   1970
67   1971
68   1971
69   1971
70   1971
71   1971
72   1971
73   1971
74   1971
75   1971
76   1971
77   1971
78   1972
79   1972
80   1972
81   1972
82   1972
83   1972
84   1972
85   1972
86   1972
87   1972
88   1972
89   1973
90   1973
91   1973
92   1973
93   1973
94   1973
95   1973
96   1973
97   1973
98   1973
99   1973
100   1974
101   1974
102   1974
103   1974
104   1974
105   1974
106   1974
107   1974
108   1974
109   1974
110   1974
111   1975
112   1975
113   1975
114   1975
115   1975
116   1975
117   1975
118   1975
119   1975
120   1975
121   1975
type 021E-1MB 1 5100   1970 200t, 42.0x8.1x2.0m, 3d, 12000hp, 36kts, 28p; 4x1 HY-2 SSM(4); type 352, type 341 radars
PTH type 025/026 90 1-90   1966-1980 46t, 22.5x3.8/6.3x1.2m, 3d, 3600hp, 50kts, 11p; 2x2-14.5, 2-533TT; Zarnitsa radar
PT pr. 123K 50 1-50   1951-1955 23t, 19.3x3.4x0.8m, 2d, 2000hp, 50kts, 7p; 1x2-14.5, 2-450TT, 2dcr; Zarnitsa radar
pr. 183 12 1-12   1951-1952 67t, 25.5x6.2x1.2m, 4d, 4800hp, 43kts, 14p; 2x2-25/82, 2-533TT, 2dcr; Zarnitsa radar
Chinese 123K 31 1-31   1952-1960 23t, 19.3x3.4x0.8m, 2d, 2000hp, 50kts, 7p; 1x2-14.5, 2-450TT, 2dcr; Zarnitsa radar
Chinese 183 74 1-74   1956-1966 67t, 25.5x6.2x1.2m, 4d, 4800hp, 43kts, 14p; 2x2-25/82, 2-533TT, 2dcr; Zarnitsa radar
PC pr. 122bis 20 611 Sizhou 1952 325t, 51.7x6.6x2.2m, 3d, 3300hp, 20kts, 54p; 1x1-85/52, 2x1-37/73, 3x2-14.5(ex-611-616), 2x2-12.7(611-616), 2x5 RBU-1200 ASWRL (ex-611-616), 2dct(611-616), 2dcr, 18mines; Giuys or Zarnitsa radar, Tamir-9/10/11 sonar
612 Kiaozhou 1952
613 Changzhou 1953
614 Tungzhou 1953
615 Wengzhou 1953
616 Taizhou 1953
257   1956
258   1956
262   1957
263   1957
630   1957
633   1957
634   1957
635   1957
651   1957
652   1957
653   1957
654   1957
655   1957
656   1957
pr. 201M 1 1   1960 216t, 41.7x6.2x1.9m, 3d, 6600hp, 27kts, 27p; 2x2-25/112, 4x5 RBU-1200 ASWRL, 2dcr, 18mines; Reya radar, Tamir-11 sonar
pr. 037 87 278   1964 430t, 58.8x7.2x2.2m, 4d, 8800hp, 30.5kts, 78p; 2x2-57/62, 2x2-25/80, 4x5 RBU-1200 ASWRL, 2dct, 2dcr, mines; type 351 radar, Tamir-11 sonar
279   1965
280   1969
281   1971
282   1972
283   1972
664   1974
665   1975
666   1977
667   1977
668 Wenchuan 1979
669   1979
672   1982
673   1980
674 Pingnan 1980
675   1980
679 Ningming 1981
680   1982
721 Ningxiang 1982
722 Anhua 1982
723 Deqing 1984
724   1984
725   1984
726   1984
267   1969
268   1970
269   1970
295   1972
296   1971
297   1972
298   1972
270   1973
615   1975
616   1975
641   1976
1 Shanghai Jiuyuan 1 1976
642   1977
643 Fengxian 1977
644   1977
645   1977
646   1977
647   1978
648   1978
620 Qingyuan 1978
621 Boxing 1978
622 Penglai 1978
623   1978
624 Wendeng 1978
670   1978
671   1979
409 Matou 409 1978
625 Taikang 1979
626 Xinbin 1979
627 Rongcheng 1979
680 Wuping 1979
628 Kaiyuan 1980
676   1980
677 Tian'e 1981
678   1981
J505   1979
J303   1980
J125   1980
681 Yunxiao 1981
682 Ningde 1981
683 Xianju 1981
684 Wuyi 1981
685 Yinchang 1981
686 Jiangyin 1982
687 Yixing 1981
630 Huai'an 1982
629 Kanping 1982
700 Fusong 1982
701   1982
702   1984
706 Huinan 1984
707 Huaide 1984
259   1973
617   1976
618   1977
619   1978
610   1980
703   1982
704   1983
705 Wugong 1984
649 Songjiang 1981
650 Hai'an 1981
689 Yinghua 1982
PB type 055A 56 1-56   1956-1960 85t, 25.7x6.0x1.8m, 4d, 4800hp, 28kts, 17p; 2x2-37/63, 2x1-12.7, 2dcr; Zarnitsa radar
Taishan 4 1-4   1955 60t, 29.0xxm, d; 2x1-37/73, 2x1-12.7
type 062 300 1   1963 135t, 38.8x5.4x1.6m, 4d, 4200hp, 28.5kts, 36p; 2x2-37/63, 2x2-25/80, 2x5 type 81 ASWRL, 2dcr; type 351 radar, Tamir-11 sonar
2   1963
3   1963
4   1963
5   1963
6   1963
7   1963
8   1963
9   1963
10   1963
11   1963
12   1963
13   1963
14   1963
15   1963
16   1963
17   1963
18   1964
19   1964
20   1964
21   1964
22   1964
23   1964
24   1964
25   1964
26   1964
27   1964
28   1964
29   1964
30   1964
31   1964
32   1964
33   1964
34   1964
35   1965
36   1965
37   1965
38   1965
39   1965
40   1965
41   1965
42   1965
43   1965
44   1965
45   1965
46   1965
47   1965
48   1965
49   1965
50   1965
51   1965
52   1965
53   1966
54   1966
55   1966
56   1966
57   1966
58   1966
59   1966
60   1966
61   1966
62   1966
63   1966
64   1966
65   1966
66   1966
67   1966
68   1966
69   1966
70   1967
71   1967
72   1967
73   1967
74   1967
75   1967
76   1967
77   1967
78   1967
79   1967
80   1967
81   1967
82   1967
83   1967
84   1967
85   1967
86   1967
87   1968
88   1968
89   1968
90   1968
91   1968
92   1968
93   1968
94   1968
95   1968
96   1968
97   1968
98   1968
99   1968
100   1968
101   1968
102   1968
103   1968
104   1968
105   1969
106   1969
107   1969
108   1969
109   1969
110   1969
111   1969
112   1969
113   1969
114   1969
115   1969
116   1969
117   1969
118   1969
119   1969
120   1969
121   1969
122   1970
123   1970
124   1970
125   1970
126   1970
127   1970
128   1970
129   1970
130   1970
131   1970
132   1970
133   1970
134   1970
135   1970
136   1970
137   1970
138   1970
139   1971
140   1971
141   1971
142   1971
143   1971
144   1971
145   1971
146   1971
147   1971
148   1971
149   1971
150   1971
151   1971
152   1971
153   1971
154   1971
155   1971
156   1971
157   1972
158   1972
159   1972
160   1972
161   1972
162   1972
163   1972
164   1972
165   1972
166   1972
167   1972
168   1972
169   1972
170   1972
171   1972
172   1972
173   1972
174   1973
175   1973
176   1973
177   1973
178   1973
179   1973
180   1973
181   1973
182   1973
183   1973
184   1973
185   1973
186   1973
187   1973
188   1973
189   1973
190   1973
191   1974
192   1974
193   1974
194   1974
195   1974
196   1974
197   1974
198   1974
199   1974
200   1974
201   1974
202   1974
203   1974
204   1974
205   1974
206   1974
207   1974
208   1974
209   1975
210   1975
211   1975
212   1975
213   1975
214   1975
215   1975
216   1975
217   1975
218   1975
219   1975
220   1975
221   1975
222   1975
223   1975
224   1975
225   1975
226   1976
227   1976
228   1976
229   1976
230   1976
231   1976
232   1976
233   1976
234   1976
235   1976
236   1976
237   1976
238   1976
239   1976
240   1976
241   1976
242   1976
243   1977
244   1977
245   1977
246   1977
247   1977
248   1977
249   1977
250   1977
251   1977
252   1977
253   1977
254   1977
255   1977
256   1977
257   1977
258   1977
259   1977
260   1977
261   1978
262   1978
263   1978
264   1978
265   1978
266   1978
267   1978
268   1978
269   1978
270   1978
271   1978
272   1978
273   1978
274   1978
275   1978
276   1978
277   1978
278   1979
279   1979
280   1979
281   1979
282   1979
283   1979
284   1979
285   1979
286   1979
287   1979
288   1979
289   1979
290   1979
291   1979
292   1979
293   1979
294   1979
295   1979
296   1980
297   1980
298   1980
299   1981
300   1982
Yingkou 20 1-20   1961-1964 30t, 21.3x3.7x0.9m, 2d, 600hp, 16kts; 2x1-12.7
type 53A 40 1-40   1950-1955 50t, 27.0x4.0x1.5m, 2d, 1000hp, 14kts; 2x2-25/80
Fuijan 30 1-30   1951-1955 20t, 20.0xxm, d; 2x1-12.7

AMPHIBIOUS

LST LST(2) 10 1 Chanbaishan 1942 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1800hp, 12.1kts, 125p; 2x1-76/50, 3x1-37/73, 3x2-37/63; 4LCVP, 20tanks, 163troops; type 756 radar
891 Takushan 1943
2 Wugongshan 1944
926 Dabieshan 1944
3 Luliangshan 1945
4 Tiangmushan 1944
925 Yimengshan 1944
924 Soraishan 1944
907 Simingshan 1944
538 Jinggangshan 1944
type 072 3 927 Yuntaishan 1978 4170t, 120.0x15.3x2.9m, 2d, 9600hp, 18kts, 130p; 2x2-57/62, 2x2-25/80; 2 LCVP, 11tanks, 120troops; 2x type 753 radars
928 Wufengshan 1980
929 Zijinshan 1982
LSM type 073 1 904   1969 850t, 69.0x10.5xm, 2d, 2200hp, 15kts, 75p; 2x2-37/63, 2x2-25/80; 3tanks, 100troops; radar
type 079I 1 965   1976 833t, 60.3x10.0x2.4m, 2d, 1200hp, 12kts, 36p; 2x2-25/80; 5tanks, 100troops; radar
type 079II 31 957   1979 1100t, 72.0x13.8x2.6m, 4d(2), 1680hp, 14kts, 109p; 2x2-25/80, 2x40-122 type 81H RL, 5tanks, 100troops; type 756 radar
958 Fenhe 1979
959   1979
960   1979
961 Quanhe 1979
962   1979
963   1980
964   1980
966   1980
967   1980
968   1980
969   1980
970   1981
971   1981
972   1981
973 Wuzhishan 1981
974 Lianhuashan 1981
975 Lanhe 1981
976   1982
977 Dingjunshan 1982
978   1982
979 Yihe 1982
980 Qinghe 1982
981   1982
982   1983
983   1983
984   1983
985   1983
986 Sihe 1983
987   1983
988   1983
type 073II 1 757 Dongyun 757 1980 1040t, 77.4x10.4x2.5m, 2d, 2200hp, 15kts, 60p; 2x2-37/63, 2x2-25/80; 3tanks, 100troops; type 756 radar
LPA Nanyun 830 2 830 Nanyun 830 1980 2150t, 86.0x13.4x3.9m, 3d, 3960hp, 16kts, 59p; 4x2-14.5/93; 400troops, 350t cargo; 2x type 753 radars
831 Nanyun 831 1982
LSS LCT(6) 2 1   1943 320t, 36.3x10.0x1.2m, 3d, 675hp, 8kts, 13p; 2x1-20/70; 4tanks
2   1944
type 271I 1 G703   1970 500t, 54.0x9.2x1.7m, 2d, 1200hp, 13kts, 36p; 2x2-14.5/93; 2tanks; radar
type 271II 1 G3806   1975 500t, 54.0x9.2x1.7m, 2d, 1200hp, 13kts, 36p; 2x2-14.5/93; 3tanks; radar
type 271IID 22 GD410   1979 507t, 54.0x9.2x1.7m, 2d, 1200hp, 13kts, 36p; 2x2-14.5/93; 3tanks; radar
GD411   1979
GD417   1979
JD200   1979
JD302   1980
K1740   1980
KD260   1980
KD261   1980
N1122   1981
N1123   1981
N1208   1981
N2102   1981
ND101   1981
ND312   1982
ND621   1982
ND737   1982
ND800   1982
ND801   1982
ND832   1983
ND833   1983
S2209   1983
S2226   1983
LCAC type 716 1 1   1978 no picture 19t, 17.9x8.3x0m, 1pe(1ap), 60kts; 32troops
type 722 1 1   1979 no picture 65t, 22.0x8.0x0m, 4pe(2ap), 5980hp, 50kts; 100troops
LC type 067 280 1   1968 133t, 27.5x5.4x1.4m, 2d, 600hp, 10.5kts, 6p; 2x2-25/80; 1tank; radar
2   1968
3   1968
4   1968
5   1968
6   1968
7   1968
8   1968
9   1968
10   1968
11   1968
12   1968
13   1968
14   1968
15   1968
16   1968
17   1968
18   1968
19   1968
20   1968
21   1968
22   1968
23   1968
24   1968
25   1968
26   1968
27   1968
28   1968
29   1968
30   1968
31   1968
32   1968
33   1968
34   1968
35   1968
36   1968
37   1968
38   1968
39   1968
40   1968
41   1968
42   1968
43   1968
44   1968
45   1968
46   1968
47   1968
48   1968
49   1968
50   1968
51   1968
52   1968
53   1968
54   1968
55   1968
56   1968
57   1969
58   1969
59   1969
60   1969
61   1969
62   1969
63   1969
64   1969
65   1969
66   1969
67   1969
68   1969
69   1969
70   1969
71   1969
72   1969
73   1969
74   1969
75   1969
76   1969
77   1969
78   1969
79   1969
80   1969
81   1969
82   1969
83   1969
84   1969
85   1969
86   1969
87   1969
88   1969
89   1969
90   1969
91   1969
92   1969
93   1969
94   1969
95   1969
96   1969
97   1969
98   1969
99   1969
100   1969
101   1969
102   1969
103   1969
104   1969
105   1969
106   1969
107   1969
108   1969
109   1969
110   1969
111   1969
112   1969
113   1970
114   1970
115   1970
116   1970
117   1970
118   1970
119   1970
120   1970
121   1970
122   1970
123   1970
124   1970
125   1970
126   1970
127   1970
128   1970
129   1970
130   1970
131   1970
132   1970
133   1970
134   1970
135   1970
136   1970
137   1970
138   1970
139   1970
140   1970
141   1970
142   1970
143   1970
144   1970
145   1970
146   1970
147   1970
148   1970
149   1970
150   1970
151   1970
152   1970
153   1970
154   1970
155   1970
156   1970
157   1970
158   1970
159   1970
160   1970
161   1970
162   1970
163   1970
164   1970
165   1970
166   1970
167   1970
168   1970
169   1971
170   1971
171   1971
172   1971
173   1971
174   1971
175   1971
176   1971
177   1971
178   1971
179   1971
180   1971
181   1971
182   1971
183   1971
184   1971
185   1971
186   1971
187   1971
188   1971
189   1971
190   1971
191   1971
192   1971
193   1971
194   1971
195   1971
196   1971
197   1971
198   1971
199   1971
200   1971
201   1971
202   1971
203   1971
204   1971
205   1971
206   1971
207   1971
208   1971
209   1971
210   1971
211   1971
212   1971
213   1971
214   1971
215   1971
216   1971
217   1971
218   1971
219   1971
220   1971
221   1971
222   1971
223   1971
224   1971
225   1972
226   1972
227   1972
228   1972
229   1972
230   1972
231   1972
232   1972
233   1972
234   1972
235   1972
236   1972
237   1972
238   1972
239   1972
240   1972
241   1972
242   1972
243   1972
244   1972
245   1972
246   1972
247   1972
248   1972
249   1972
250   1972
251   1972
252   1972
253   1972
254   1972
255   1972
256   1972
257   1972
258   1972
259   1972
260   1972
261   1972
262   1972
263   1972
264   1972
265   1972
266   1972
267   1972
268   1972
269   1972
270   1972
271   1972
272   1972
273   1972
274   1972
275   1972
276   1972
277   1972
278   1972
279   1972
280   1972
type 55 250 1-250   1957-1959 no picture 63t, 17.1x4.5x1.8m, 2d, 300hp, 10kts; 2x1-12.7; 60troops
type 066 300 1-300   1959-1969 no picture 85t, 24.8x5.2x1.3m, 2d, 600hp, 11.5kts, 12p; 1x2-14.5/93; 150troops
type 068/069 30 1-30   1967-1984 85t, 24.8x5.2x1.3m, 2d, 600hp, 11.5kts, 12p; 2x2-14.5/93; 150troops

MINE WARFARE

MSO pr. 254 2 366   1948 569t, 58.0x8.5x2.3m, 2d, 2200hp, 14kts, 65p; 2x2-37/70, 4x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; Rif, Neptun radars, Tamir-10 sonar
367   1949
type 6605 4 341   1956 577t, 58.0x8.5x2.3m, 2d, 2200hp, 14kts, 68p; 2x2-37/70, 4x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; Lin', Rym-K radars, Tamir-10 sonar
342   1957
362   1957
363   1957
type 6610 4 364   1958 590t, 60.0x8.6x2.2m, 2d, 2200hp, 14kts, 70p; 2x2-37/70, 2x2-25/80, 2x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; Lin' radar, Tamir-11 sonar
375   1959
376   1959
377   1960
type 05 21 378   1961 590t, 60.0x8.6x2.2m, 2d, 2200hp, 14kts, 70p; 1x1-85/52, 1x2-37/70, 2x2-25/80, 2x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; Lin' radar, Tamir-11 sonar
379   1961
380   1962
386   1963
387   1963
388   1964
389   1965
396   1965
397   1966
398   1967
399   1967
801   1968
802   1969
803   1969
804   1970
805   1971
806   1971
807   1972
813   1974
821   1975
822   1975
type 010 3 823   1984 590t, 60.0x8.6x2.2m, 2d, 2200hp, 14kts, 80p; 1x1-85/52, 1x2-37/70, 4x2-25/80, 4x2-14.5, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; type 756 radar, Tamir-11 sonar
829   1984
830 Suzhou 1984
MSC type 058 20 1   1971 no picture 275t, 40.0x5.5x3.0m, 4d, 4220hp, 18kts, 30p; 1x2-37/63, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; radar
2   1971
3   1971
4   1972
5   1972
6   1972
7   1973
8   1973
9   1973
10   1974
11   1974
12   1974
13   1974
14   1975
15   1975
16   1975
17   1975
18   1976
19   1976
20   1976
MSI type 057K 1 1   1962 no picture 190t, 40.0x8.0x3.5m, 1d, 400hp, 12kts; 1x2-37/63, 1x2-14.5, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; radar
type 7102 1 1   1975 no picture 142t, 38.9x5.4x1.6m, 2d, 19kts; 1x2-25/80, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; radar
MSB type 312 70 1-70   1972-1984 no picture 47t, 20.9x4.2x1.3m, 1d, 300hp, 11.5kts, 0/3p; magnetic, acoustic minesweeping gear

 

AIRCRAFT (1980)

NAVY

Land-based combat capable

150 Il-28/H-5, Tu-16, Tu-2, 575 MiG-17/J-4, MiG-19/J-6, J-9, some Be-6

ARMY

Land-based combat capable

2 DF-4, 60 DF-3, 45 DF-2

AIR FORCE

Combat capable

175 Tu-16, some Tu-4, 300 Il-28/H-5, 100 Tu-2, 500 MiG-15/J-2/J-9, 3700 MiG-17/J-4/J-5/MiG-19/J-6, 80 MiG-21/J-8

MARINES (1980)

units

38000 troops
equipment IS-2, T-34, type 59, type 63 medium tanks, PT-76, type 60, type 62 light tanks, type 67 APC, 122mm, 130mm, 152mm guns and howitzers, inc. SU-76, SU-85, SU-100 and ISU-122 SP guns, 82mm, 120mm, 160mm mortars, 107mm, 140mm RL, 75mm, 82mm RCL, 57mm, 76mm, 85mm, 100mm ATK guns, 37mm, 57mm, 85mm, 100mm AA guns

Ivan Gogin, 2017