home

World navies yesterday

1940

SOVIET UNION 01 January 1940

IN SERVICE: 3 battleships, 2 heavy cruisers, 2 protected cruisers, 2 light cruisers, 6 destroyer leaders, 34 destroyers, 175 submarines, 18 corvettes, 2 patrol ships, 14 auxiliary patrol vessels, 12 gunboats, 4 auxiliary gunboats, 1 dispatch vessel, 20 river monitors, 6 river gunboats, 2 auxiliary river gunboats, 272 motor torpedo boats, 27 motor anti-submarine boats, 2 patrol motor launches, 3 auxiliary patrol motor launches, 77 armoured river motor gunboats, 2 minelayers, 9 auxiliary minelayers, 1 river minelayer, 2 auxiliary netlayers, 35 minesweepers, 44 auxiliary minesweepers, 4 auxiliary river minesweepers, 19 minesweeping boats, 6 Board Guard corvettes, 3 Board Guard ships, 2 auxiliary Board Guard ships, 122 Board Guard motor boats, 94 Board Guard launches

CAPITAL SHIPS

BB Sevastopol 3 1 Oktyabrskaya Revolyutsiya 1914 26900(2)-26700(1,3)t, 184.9x26.9x8.4m, 12b(1,2)-22b(3),4t, 60600(1,2)-61100(3)hp, 22.5(1,2)-23.8(3)kts, 1140p; 225belt, 75deck, 305turrets, 250CT; 4x3-305/52, 16x1-120/50, 6x1-76/55(2), 6x1-76/30(1,3), 6x1-45/46(2), 12x1-12.7(2), 4-450TT(1,3), 1seaplane (KOR-1)(1), 2seaplanes(KOR-1)(2)
2 Parizhskaya Kommuna 1914
3 Marat 1915

CRUISERS

CA Krasny Kavkaz 1 1 Krasny Kavkaz 1932 8888t, 169.5x15.7x6.6m, 10b,4t, 55000hp, 29kts, 850p; 75belt, 45deck, 25turrets, 75CT; 4x1-180/60, 4x2-100/47, 4x1-45/46, 4x3-450TT, 100m, 2seaplanes (KR-1)
pr. 26 1 2 Kirov 1938 9287t, 191.3x17.7x5.8m, 6b,2gt, 110000hp, 35kts, 734p; 50belt, 50deck, 50turrets, 150CT; 3x3-180/57, 6x1-100/56, 6x1-45/46, 4x1-12.7, 2x3-533TT, 2seaplanes (KOR-1), 4DCT, 2DCR, 100m
CL Pallada 1 1 Avrora (TS) 1903 6897t, 126.8x16.8x6.4m, 24b,3vte, 11610hp, 19.2kts, 570p; nickel steel: 38/63deck, 25shields, 152CT; 9x1-130/55, 2x1-76/30, 2x1-45/46, 126m
Bogatyr 1 2 Komintern 1905 7790t, 134.0x16.6x6.3m, 12b,2vte, 5000hp, 12kts, 581p; 35/70deck, 127turrets, 80casemates, 140CT; 10x1-130/55, 4x1-76/30, 2-450TT, 290m
Admiral Nakhimov 1 3 Chervona Ukraina 1927 8268t, 166.8x15.7x6.2m, 14b,4t, 55000hp, 29kts, 830p; 75belt, 40deck, 25shields, 75CT; 15x1-130/55, 3x2-100/47, 4x3-450TT, 90m, 1seaplane (MU-2)
Svetlana 1 4 Krasny Krym 1928 8041t, 158.4x15.4x6.7m, 13b,4t, 46300hp, 29kts, 830p; 75belt, 40deck, 25shields, 75CT; 15x1-130/55, 3x2-100/47, 4x1-45/46, 7x1-12.7, 2x3-533TT, 90m

TORPEDO SHIPS

DD Novik 1 1 Yakov Sverdlov 1913 1595t, 102.4x9.5x3.5m, 6b,3t, 35100hp, 36kts, 113p; 4x1-102/60, 1x1-76/30, 3x3-450TT, 2DCR, 58m
Schastlivy 1 2 Frunze 1915 1450t, 98.0x9.3x3.4m, 5b,2t, 23000hp, 34kts, 112p; 4x1-102/60, 1x1-76/30, 3x3-450TT, 2DCR, 40m
Pobeditel 5 3 Volodarskiy 1915 1450t, 98.0x9.3x3.2m, 4b,2t, 30000hp, 35kts, 112p; 4x1-102/60, 1x1-76/30(3-6), 2x1-45/46(7), 4x1-12.7(5,6), 3x3-450TT, 2DCR, 58m
4 Uritskiy 1915
5 Engels 1916
6 Artyom 1916
7 Stalin 1916
Kapitan Izylmetyev 4 8 Lenin 1916 1450(8,9)-2020(10,11)t, 98.0x9.3x3.9(8,9)-4.0(10,11)m, 4b,2t, 31500hp, 34kts, 150p; 4x1-102/60, 1x1-76/30, 2x1-45/46(9), 3x3-450TT, 2DCT(10,11), 2DCR, 58(8,9)-50(10,11)m
9 Voykov 1916
10 Valerian Kuybyshev 1927
11 Karl Libknekht 1928
Fidonisi 4 12 Dzerzhinskiy 1917 1760t, 92.5x9.1x3.8m, 5b,2t, 29000hp, 33kts, 136p; 4x1-102/60, 2x1-76/30, 4x3-450TT, 2DCR, 60m
13 Nezamozhnik 1923
14 Zheleznyakov 1925
15 Shaumyan 1925
Izyaslav 2 16 Karl Marx 1917 1570t, 107.0x9.5x4.1m, 5b,2t, 32700hp, 35kts, 150p; 5x1-102/60, 1x1-76/30(17), 4x1-45/46(16), 2x3-450TT(16), 3x3-450TT(17), 2DCR(16), 60m(16), 80m(17)
17 Kalinin 1927
pr. 1 3 18 Leningrad 1936 2582t, 127.5x11.7x4.1m, 3b,3gt, 66000hp, 36kts, 250p; 5x1-130/51, 2x1-76/55, 2x1-45/46, 4x1-12.7, 2x4-533TT, 2DCR, 76m
19 Moskva 1938
20 Kharkov 1938
pr. 7 17 21 Gremyashchiy 1938 2039t, 112.8x10.2x3.3m, 3b,2gt, 48000hp, 37kts, 246p; 4x1-130/51, 2x1-76/55, 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2x3-533TT, 2DCR, 56m
22 Bodry 1938
23 Smetlivy 1938
24 Stremitelny 1938
25 Grozny 1938
26 Gnevny 1938
27 Gordy 1938
28 Gromkiy 1938
29 Bystry 1939
30 Boykiy 1939
31 Ryany 1939
32 Sokrushitelny 1939
33 Grozyashchiy 1939
34 Bezuprechny 1939
35 Besposhchadny 1939
36 Bditelny 1939
37 Steregushchiy 1939
pr. 38 1 38 Minsk 1939 2597t, 127.5x11.7x4.1m, 3b,3gt, 66000hp, 36kts, 250p; 5x1-130/51, 3x1-76/55, 2x1-45/46, 6x1-12.7, 2x4-533TT, 2DCR, 76m
pr. 38-bis 1 39 Sergo Ordzhonikidze 1939 2597t, 127.5x11.7x4.1m, 3b,3gt, 66000hp, 36kts, 250p; 5x1-130/51, 3x1-76/55, 2x1-45/46, 6x1-12.7, 2x4-533TT, 2DCR, 76m
pr. 20-I 1 40 Tashkent 1939 3200t, 139.8x13.7x3.7m, 2b,2gt, 110000hp, 39kts, 250p; 3x1-130/51, 6x1-45/46, 6x1-12.7, 3x3-533TT, 2DCR, 80m

SUBMARINES

SS Bars 1 1 B-2 1916 670/810t, 68.0x4.5x4.3m, 2d/em, 500/900hp, 12/8kts, 44p, 50m; 2x1-75/50, 1x1-37/30, 12-450TT
AG 5 2 A-1 1920 355/434t, 46.0x4.9x3.8m, 2d/em, 960/480hp, 13/8kts, 24p, 50m; 1x1-45/46, 4-450TT
3 A-2 1921
4 A-3 1922
5 A-4 1923
6 A-5 1918
ser. I 6 7 D-1 1930 933/1354(7-9) -945/1355(10) -989/1385(11,12), 76.0(7-9) -76.6(10-12)x6.4x3.8(7-9,11,12) -4.3(10)m, 2d/em, 2200/1050hp, 14/9(7-9) -12.5/8.2(10) -11.3/8.7(11,12)kts, 47p, 75m; 1x1-102/45(8-12), 1x1-100/51(7), 1x1-45/46(7), 1x1-37/30(8-12), 8-533TT
8 D-2 1931
9 D-3 1931
10 D-4 1930
11 D-5 1931
12 D-6 1931
L50 1 13 L-55 1918 954/1139t, 71.6x7.2x4.1m, 2d/em, 2200/1600hp, 13.5/8.2kts, 49p, 50m; 2x1-75/50, 6-533TT
Ser. II 6 14 L-1 1933 1040/1335(14,15)-1051/1327(16)-1038/1330(17-19)t, 78.0(14-16,18,19) -78.5(17)x7.3(14,15) -7.2(16,18,19) -7.0(17)x4.0(14-16) -4.2(17,19) -4.3(18)m, 2d/em, 2200/1300hp, 14.8/8.5(14-16)-12.5/8.2(17) -13.8/8.3(18) -11.3/8(19)kts, 55p, 75m; 1x1-102/45(15-19), 1x1-100/51(14), 1x1-45/46(14-16,18), 6-533TT, 17m(14,15), 20m(16-19)
15 L-2 1933
16 L-3 1933
17 L-4 1933
18 L-5 1933
19 L-6 1935
Ser. III 4 20 Shch-301 1933 578/706t, 57.0x6.2x3.9m, 2d/em, 1000(20,21)-1370(22,23)/800hp, 11.6(20,21)-12.5(22,23)/8.5kts, 41p, 75m; 1x1-45/46, 6-533TT
21 Shch-302 1933
22 Shch-303 1933
23 Shch-304 1934
Ser. V 11 24 Shch-101 1933 585/700t, 58.5x6.2x3.9m, 2d/em, 1370/800hp, 11.9/8.5kts, 40p, 75m; 2x1-45/46, 6-533TT
25 Shch-102 1933
26 Shch-104 1933
27 Shch-105 1933
28 Shch-106 1933
29 Shch-107 1933
30 Shch-108 1933
31 Shch-109 1934
32 Shch-110 1934
33 Shch-111 1934
34 Shch-112 1934
Ser. V-bis 13 35 Shch-113 1934 601/772(35-42) -607/750(43-45)-586/702(46,47)t, 58.0(35-42)-58.8(43-47)x 6.2x3.9(35-42) -4.3(43-45) -4.2(46,47)m, 2d/em, 1370/800hp, 12/8(35-42) -11.9/7.5(43-45) -12.9/7(46,47)kts, 40p, 75m; 1x1-45/46(35-42), 2x1-45/46(43-47), 1x1-12.7(35-42), 6-533TT
36 Shch-114 1934
37 Shch-115 1934
38 Shch-116 1935
39 Shch-117 1934
40 Shch-118 1934
41 Shch-119 1935
42 Shch-120 1935
43 Shch-201 1935
44 Shch-202 1935
45 Shch-203 1935
46 Shch-305 1934
47 Shch-308 1935
Ser. VI 30 48 M-1 1934 161/201t, 36.9x3.1x2.6m, 1d/em, 685/240hp, 11.1/6.4kts, 19p, 50m; 1x1-45/46, 2-533TT
49 M-2 1934
50 M-3 1934
51 M-4 1934
52 M-5 1934
53 M-6 1934
54 M-7 1934
55 M-8 1934
56 M-9 1934
57 M-10 1934
58 M-11 1934
59 M-12 1934
60 M-13 1934
61 M-14 1934
62 M-15 1934
63 M-16 1934
64 M-17 1934
65 M-18 1934
66 M-19 1934
67 M-20 1934
68 M-21 1934
69 M-22 1934
70 M-23 1934
71 M-24 1934
72 M-25 1934
73 M-26 1934
74 M-27 1934
75 M-28 1935
76 M-51 1934
77 M-52 1934
Ser. V-bis-2 14 78 Shch-121 1935 618/721(78-82) -610/706(83-86) - 589/708(87-91), 58.8(78-86) -57.8(87-91)x4.1(78-82) -4.3(83-86) -4.0(87-91)m, 2d/em, 1370/800hp, 11.9/6.7(78-82) -12.9/7.5(83-86) -12.3/8(87-91)kts, 40p, 75m; 2x1-45/46(78-86), 1x1-45/46(87-91), 2x1-12.7(87-91), 6-533TT
79 Shch-122 1935
80 Shch-123 1935
81 Shch-124 1935
82 Shch-125 1936
83 Shch-204 1935
84 Shch-205 1936
85 Shch-206 1936
86 Shch-207 1936
87 Shch-306 1935
88 Shch-307 1935
89 Shch-309 1935
90 Shch-310 1936
91 Shch-311 1936
Ser. VI-bis 20 92 M-47 1935 161/202t, 37.8x3.1x2.6m, 1d/em, 685/240hp, 13.2/7.2kts, 17p, 50m; 1x1-45/46, 2-533TT
93 M-54 1936
94 M-55 1936
95 M-48 1936
96 M-71 1935
97 M-72 1935
98 M-73 1935
99 M-74 1935
100 M-75 1935
101 M-76 1935
102 M-77 1936
103 M-78 1936
104 M-79 1936
105 M-80 1936
106 M-81 1936
107 M-43 1935
108 M-83 1935
109 M-44 1935
110 M-45 1935
111 M-46 1935
Ser. IV 3 112 P-1 1936 955/1690t, 87.7x8.0x2.9m, 2d/em, 5400/1100hp, 18.8/6.5kts, 56p, 50m; 2x1-100/51, 1x1-45/46, 6-533TT
113 P-2 1936
114 P-3 1936
Ser. IX 3 115 S-1 1936 840/1070t, 77.8x6.4x4.4m, 2d/em, 4000/1100hp, 19.5/9kts, 46p, 75m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 6-533TT
116 S-2 1936
117 S-3 1938
Ser. X 27 118 Shch-126 1936 590/708t, 58.8x6.2x4.0m, 2d/em, 1600/800hp, 14/8.5kts, 40p, 75m; 2x1-45/46, 6-533TT
119 Shch-127 1936
120 Shch-128 1936
121 Shch-129 1936
122 Shch-130 1936
123 Shch-131 1936
124 Shch-132 1936
125 Shch-133 1936
126 Shch-134 1936
127 Shch-208 1937
128 Shch-209 1937
129 Shch-210 1937
130 Shch-211 1938
131 Shch-212 1938
132 Shch-213 1938
133 Shch-214 1939
134 Shch-215 1939
135 Shch-401 1936
136 Shch-421 1937
137 Shch-402 1936
138 Shch-422 1937
139 Shch-403 1936
140 Shch-423 1937
141 Shch-404 1936
142 Shch-317 1936
143 Shch-318 1936
144 Shch-319 1936
141 Shch-320 1936
142 Shch-322 1936
143 Shch-323 1936
144 Shch-324 1936
Ser. XI 6 145 L-7 1936 1040/1335t, 79.9x7.0x4.0m, 2d/em, 2200/1300hp, 14.5/8.5kts, 55p, 75m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 6-533TT, 20m
146 L-8 1936
147 L-9 1936
148 L-10 1937
149 L-11 1938
150 L-12 1938
Ser. XII 13 151 M-49 1939 206/256t, 44.5x3.3x2.6m, 1d/em, 800/400hp, 14/8.2kts, 20p, 50m; 1x1-45/46, 2-533TT
152 M-58 1939
153 M-171 1937
154 M-172 1937
155 M-173 1938
156 M-90 1938
157 M-174 1938
158 M-175 1938
159 M-176 1938
160 M-94 1939
161 M-95 1939
162 M-96 1939
163 M-97 1939
Ser. XIII 7 164 L-13 1938 1120/1425t, 85.3x7.0x4.1m, 2d/em, 2200/1300hp, 15/9kts, 56p, 80m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 8-533TT, 18m
165 L-14 1938
166 L-15 1938
167 L-16 1938
168 L-17 1939
169 L-18 1939
170 L-19 1939
Ser. IX-bis 3 171 S-4 1939 844/1077t, 77.7x6.4x4.0m, 2d/em, 4000/1100hp, 19.4/9.5kts, 46p, 80m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 6-533TT
172 S-5 1939
173 S-6 1939
Ser. XIV 2 174 K-1 1939 1487/2110t, 97.8x7.4x4.0m, 2d/em, 8400/2400hp, 22.5/10.3kts, 66p, 80m; 2x1-100/51, 2x1-45/46, 10-533TT, 20m
175 K-2 1939

ESCORTS

FS pr. 2 8 1 Uragan 1930 534t, 71.5x7.4x2.5m, 2b,2gt, 6300hp, 26kts, 85p; 2x1-102/60, 4x1-45/46, 2x1-12.7, 1x3-450TT, 32m
2 Tayfun 1931
3 Smerch 1932
4 Tsiklon 1932
5 Groza 1932
6 Vikhr 1932
7 Shtorm 1932
8 Shkval 1933
pr. 4 4 9 Metel 1934 531t, 71.5x7.4x2.3m, 2b,2gt, 6300hp, 25kts, 101p; 2x1-102/60, 3x1-45/46, 2x1-12.7, 1x3-450TT, 32m
10 Vyuga 1934
11 Grom 1935
12 Burun 1935
pr. 39 6 13 Molniya 1936 568t, 71.5x7.4x2.4m, 2b,2gt, 6300hp, 24kts, 101p; 2x1-102/60(13-16), 2x1-100/56(17,18), 4x1-45/46, 2x1-12.7, 1x3-450TT, 2DCR, 24m
14 Zarnitsa 1936
15 Purga 1936
16 Burya 1936
17 Sneg 1938
18 Tucha 1938
PC Dozorny 1 1 Dozorny 1905 100t, 30.8x5.0x1.7m, 2b,1vte, 660hp, 16kts, 31p; 2x1-45/46
2 Razvedchik 1905
APC - 14 1 DK-5 1932   1450t, 51.2x9.0x4.5m, 1b,1vte, 650hp, 11kts; 2x1-45/46, 2DCR
2 DK-10 1930   1150t, 50.8x9.0x4.5m, 1b,1vte, 675hp, 10kts; 2x1-45/46, 2DCR
3 DK-30 1931   1255t, 54.8x9.0x4.6m, 1b,1vte, 675hp, 10kts; 2x1-45/46, 2DCR
4 DK-38 1932   1255t, 54.8x9.0x4.6m, 1b,1vte, 675hp, 10kts; 2x1-45/46, 2DCR
5 DK-60 1932   1107t, 53.4x9.0x4.5m; 1b,1vte, 650hp, 10.5kts; 2x1-45/46, 2DCR
6 Dezhnyov 1938   7330t, 104.0x15.0x6.3m, 2500hp, 10.5kts; 4x1-76/55, 4x1-45/46, 6x1-12.7
7 Veter 1929   5560t, 104.0x14.6x5.8m, 2200hp, 10.5kts; 4x1-76/55, 4x1-45/46, 2x1-12.7
8 Briz 1931   800t
9 DK-56 1931   800t
10 DK-55 1931   800t
11 DK-54 1931   800t
12 DK-52 1931   800t
13 Shtil 1931   800t
14 LK-1 1905   140t

OTHER FIGHTING SHIPS

PG Khrabry 1 1 Krasnoye Znamya 1897 2100t, 72.3x12.7x3.4m, 8b,2vte, 2100hp, 14kts, 188p; Harvey steel: 127belt, 38deck, 38shields, 25CT; 5x1-130/50, 6x1-45/46, 2x1-12.7, 50m
Kars 2 2 Lenin 1910 635t, 61.6x8.5x2.6m, 2d, 2200hp, 15kts, 128p; 3x1-100/56, 2x1-45/46, 2x1-12.7, 30m
3 Krasny Azerbaydzhan 1910
Elpidifor 4 4 Krasnaya Abkhaziya 1920 1300t, 74.7x10.4x1.8m, 2b,2vte, 750hp, 8.5kts, 169p; 3x1-130/55, 2x1-76/30, 180m, MS; 2000troops or 6 light tanks
5 Krasny Adzharistan 1921
6 Krasny Krym 1924
7 Krasnaya Gruziya 1923
Ukrayna 3 10 Bakinskiy Rabochiy 1905 880t, 73.2x7.2x3.4m, 4b,2vte, 7000hp, 26kts, 88p; 3x1-102/60, 1x1-76/30
11 Markin 1905
12 Altfater 1905
APG - 4 1 Kronshtadt 1913   425t; 2x1-130/50
2 Krasnaya Gorka 1913   425t; 2x1-130/50
3 Oranienbaum 1913   425t; 2x1-130/50
4 Sestroretsk 1913   425t; 2x1-130/50
DV Abrek 1 1 Abrek 1897 675t, 65.5x7.8x3.4m, 4b,2vte, 4500hp, 21.2kts, 88p; 4x1-75/50, 1x1-37/23
RMON Tayfun 7 1 Dzerzhinskiy 1910 1000t, 70.9x12.8x1.4m, 4d, 1870(1,4,7) -1000(2,5) -2970(3,6)hp, 11.3(1,4,7) -10(2,5) -16.5(3,6)kts, 117p; 76belt, 19deck, 76turrets, 51CT; 4x1-152/50(6), 4x1-130/55(1,3,4), 4x2-120/50(2,5,7), 2x1-76/30(2,3,5,6), 2x1-45/46(1,7), 2x1-37/73(4), 4x1-12.7(4)
2 Lenin 1910
3 Dalnevostochny Komsomolets 1910
4 Kirov 1910
5 Krasny Vostok 1910
6 Sverdlov 1910
7 Sun-Yat-Sen 1910
pr. SB-12 1 8 Udarny 1934 387t, 53.7x11.1x0.8m, 2d, 800hp, 11.6kts, 86p; 7belt, 12deck, 12turrets, 7CT; 2x1-130/55, 2x2-45/46
pr. SB-30 1 9 Aktivny 1935 314t, 50.7x8.2x1.1m, 2d, 480hp, 8.5kts, 68p; 30belt, 16deck, 30turret, 30CT; 1x2-102/45, 2x2-45/46
pr. SB-37 6 10 Zheleznyakov 1936 263t, 51.2x8.2x0.9m, 2d, 280hp, 8.3kts, 78p; 16belt, 4deck, 30turrets, 30CT; 1x2-102/45, 2x1-45/46
11 Levachov 1936
12 Zhemchuzhin 1936
13 Martynov 1936
14 Flyagin 1936
15 Rostovtsev 1937
Zhitomir 4 16 Bobruysk 1920 130t, 34.5x5.1x0.7m, 2pe, 140(16-18)-200(19)hp, 9kts, 44p; 6belt, 10turrets, 10CT; (1x2+1x1)-75/36
17 Vinnitsa  
18 Vitebsk  
19 Zhitomir  
Smolensk 1 20 Smolensk 1926 90t, 36.6x6.2x0.7m, 2d, 120hp, 9kts, 40p; 6belt, 5deck, 12turret; 1x2-122/12, 1x2-45/46
PGR Buryat 2 1 Buryat 1907 288t, 54.5x8.2x0.9m, 2b,2vte, 480hp, 11.5kts, 40p; 12belt, 5deck, 8CT; 2x1-76/40, 2x1-45/46
2 Mongol 1907
Vogul 3 3 Krasnaya Zvezda 1909 349t, 54.5x8.2x1.2m, 2b,2vte, 480hp, 10.5kts, 63p; 13belt, 9deck, 13CT; 2x1-102/60(3,4), 1x1-100/56(5), 1x1-76/30
4 Proletariy 1909
5 Krasnoye Znamya 1909
Trudovoy 1 6 Trudovoy 1933 35t, 18.1x4.6x0.3m, 2pe, 120hp, 6kts, 17p; 6belt, 6deck, 10turret, 6CT; 1x2-76/40, 1x1-76/30
APR - 2 1 Verny 1898   350t; 2x1-102/60, 1x1-76/30
2 Peredovoy 1891   328t; 2x1-102/60, 1x1-76/30

COASTAL FORCES

PT No1 5 1 - 5 No211-217 1906 35t, 27.4x3.7x1.5m, 2pe, 600hp, 20kts, 11p; 1x1-47/43, 1x1-450TT
ANT-3 1 6 Pervenets 1927 9t, 17.3x3.3x0.9m, 2pe, 1200hp, 54kts, 3p; 1-450TT, 2m
Sh-4 40 7 - 46 No11, 21, No24 Proletariy Ukrainy, No32, 34, 42, 51, No55 Revolyutsionny Metallist, No55, 61, 62, 65, 71, 74, 81, 82, 84, 91, 94, 101, 102, 104, 111, 112, 114, 121, 122, 124, No131 Pioner, No134, 141, 144, 151, No154 Osoaviakhimovets, No161, No164 Sibiryak, No171, 174, No181 Partizan, No184 1928 - 1932 10t, 16.8x3.3x1.0m, 2pe, 1200hp, 45kts, 5p; 2-450TT
S 2 47, 48 No54, 64 1931 28t, 23.5x3.8x1.9m, 3pe, 2250hp, 27kts, 6p; 3-450TT
ANT-5 1 49 No1 1933 15t, 19.1x3.4x1.2m, 2pe, 2000hp, 58kts, 6p; 2-533TT, 4m
G-5 221 50 - 270 No11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 27, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 41, 41, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 51, 51, 52, 52, 52, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 55, 56, 57, 61, 61, 61, 62, 62, 62, 62, 62, 63, 63, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 71, 71, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 74, 74, 75, 76, 77, 81, 81, 81, 82, 82, 82, 83, 83, 85, 85, 86, 87, 91, 91, 91, 92, 92, 92, 93, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 101, 101, 101, 102, 102, 102, 103, 104, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 111, 111, 112, 112, 112, 112, 113, 113, 114, 114, 115, 116, 117, 121, 121, 121, 122, 122, 122, 122, 123, 123, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 131, 132, 132, 133, 133, 137, 141, 141, 142, 142, 143, 143, 147, 151, 151, 152, 152, 153, 153, 154, 157, 161, 161, 161, 162, 162, 163, 163, 164, 167, 171, 171, 171, 172, 172, 173, 174, 177, 181, 181, 181, 181, 182, 182, 183, 183, 184, 185, 187 1933 - 1939 15-16t, 19.1 x3.3-3.4x 1.0-1.2m, 2pe, 1700-2000hp, 45-52kts, 6p; (0-1)x1-12.7, 2-533TT
G-6 1 271 G-6 1939 86t, 36.5x6.6x1.9m, 8pe(2), 7760hp, 50kts, 30p; 1x1-45/46, 1x1-12.7, 3-533TT
L-5 1 272 TKL-1 1939 11t, 24.0x5.4x0m, 2pe, 2000hp, 70kts, 5p; 2x1-12.7, 2-450TT
PS MO-4 27 1 - 27 No11-17, 111-113, 121-123, 131-133, 141, 142, MO-11-18, M-11 1937 - 1939 57t, 26.9x4.0x1.5m, 3pe, 2550hp, 25.5kts, 21p; 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR
YP No1 1 1 No211 1906 35t, 27.4x3.7x1.5m, 2pe, 600hp, 20kts, 11p; 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR
Greenport-4 1 2 No1 1917 24t, 22.0x3.4x0.6m, 3pe, 1080hp, 30kts, 8p; 1x1-47/43, 1x1-37/23
AYP - 3 1 No5 1938   233t
2 PS-1 1937   110t
3 PS-1 1936   125t
PGRA Kopyo 2 1, 2 No93, 94 1910 25t, 22.2x3.1x0.5m, 2pe, 200hp, 14.5kts, 12p; 8belt, 8deck, 8CT: 1x1-76/16
K 4 3 - 6 No71, 73-75 1917 25t, 20.4x3.2x0.6m, 2pe, 150hp, 12.5kts, 12p; 5belt, 4deck, 6shields, 6CT; 2x1-76/16
N 4 7 - 10 No81-84 1916 - 1917 18t, 15.2x3.1x0.7m, 2pe, 100hp, 11.5kts, 8p; 7belt, 5deck, 7turret, 7CT; 1x1-76/16
D 4 11 - 14 No132-135 1916 - 1917 7t, 9.2x2.4x0.7m, 1pe, 80hp, 10.5kts, 7p; 5belt, 6turret, 6CT; 1x1-12.7
Partizan 2 15, 16 No91, 92 1932 No picture 56t, 32.0x3.4x0.9m, 2pe, 100hp, 10kts, 13p; 5belt, 5CT; 1x1-76/30
pr. 1124 28 17 - 44 No11-15, 21-25, 41-46, 51-56, 61-66 1936 - 1938 41t, 25.3x3.6x0.8m, 2pe, 1500hp, 21kts, 17p; 7belt, 4deck, 45turrets, 8CT; 2x1-76/17, 1x2-12.7
pr. 1125 24 45 - 68 No16-19, 26-29, 31-38, 111-114, 121-124 1938 - 1939 30t, 22.7x3.5x0.6m, 1pe, 750hp, 19.7kts, 13p; 7belt, 4deck, 45turret, 7CT; 1x1-76/17, 2x2-12.7
No41 3 69 - 71 No41-43 1930s No picture 10t, 8.6x2.4x0.5m, 1d, 35hp, 6kts; 2x1-12.7
No44 2 72, 73 No44, 45 1930s No picture 12t, 11.2x3.0x0.6m, 1d, 40hp, 6kts; 2x1-12.7
No51 3 74 - 76 No51-53 1930s No picture 12t, 11.2x3.0x0.6m, 1d, 40hp, 6kts; 2x1-12.7
No54 1 77 No54 1930s No picture 12t, 11.2x3.0x0.6m, 1d, 40hp, 6kts; 2x1-12.7

MINE WARFARE SHIPS

ML Bug 1 1 Gidrograf 1893 1490t, 62.2x10.4x4.6m, 4b,2vte, 13kts, 226p; 1x1-76/30, 350m
Marti 1 2 Marti 1896 6189t, 122.3x15.4x7.0m, 4b,2vte, 11426hp, 18kts, 390p; 4x1-130/55, 7x1-76/55, 3x1-45/46, 390m
AML - 9 1 Mina 1913   180t; 80m
2 S. Ordzhonikidze 1923 5400t, 97.0x13.7x5.5m, 2b,1vte, 1550hp, 11kts; 4x1-130/55, 3x1-76/30, 4x1-37/73, 530m
3 Astrakhan 1913   3725t, 91.1x12.3x5.2m, 2b,1vte, 1150hp, 9.8kts; 2x1-102/60, 2x1-76/30, 1x1-45/46, 820m
4 Ayan 1935   1975t, 74.0x10.4x3.3m, 2d, 750hp, 9kts; 1x1-76/30, 2x1-45/46, 200m
5 Voroshilovsk 1907   2300t, 63.5x10.0x4.6m, 2b,1vte, 750hp, 10.5kts; 4x1-76/30, 268m
6 Gizhiga 1937   1600t, 74.1x10.4x3.3m, 2d, 750hp, 9kts; 1x1-76/30, 2x1-45/46, 138m
7 Tomsk 1913   4466t, 92.0x12.3x5.2m, 2b,1vte, 1200hp, 9kts; 9x1-45/46, 420m
8 Pushkin 1929   5320t, 91.3x13.2x2.8m, 950hp, 8.2kts; 2x1-100/56, 2x1-45/46, m
9 Kolkhoznik 1931   210t; 2x1-76/30, 60m
MLR Silny 1 1 Silny 1910 300t, 55.7x16.6x1.5m, 1b,1vc, 450hp, 10kts, 71p; 3x1-45/46, 100m
ANL - 2 1 Profsoyuz 1912   1535t, 67.0x11.5x2.8m, 520hp, 8kts; 1x1-45/46, nets
2 Garibaldi 1903   200t
MS Inzhener-Mekhanik Zverev 1 1 Martynov (TS) 1906 540t, 63.6x7.0x2.7m, 4b,2vte, 6000hp, 27kts, 65p; 2x1-75/50, MS, 16m
Minrep 1 2 Zapal 1912 205t, 45.0x6.1x2.5m, 2b,2vde, 300hp, 11.5kts, 37p; 1x1-76/30, 1x1-45/46, MS, 32m
Iskra 2 3 T-890 1914 420t, 44.5x7.5x3.3m, 1b,1vte, 650hp, 11.6kts, 49p; 1x1-76/30, 1x1-45/46, MS
4 T-891 1914
Udarnik 2 5 Udarnik 1917 220t, 43.6x6.1x1.7m, 2b,2vte, 400hp, 11kts, 35p; 1x1-76/30, 1x1-45/46, MS, 36m
6 Klyuz 1917
pr. 3 8 7 T-201 Zaryad 1936 445t, 62.0x7.2x2.0m, 2d, 2800hp, 18.5kts, 42p; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR, 31m, MS
8 T-202 Buy 1938
9 T-203 Patron 1938
10 T-204 Fugas 1936
11 T-401 Tral 1936
12 T-402 Minrep 1937
13 T-403 Gruz 1937
14 T-404 Shchit 1937
pr. 53 10 15 T-1 Strela 1938 503t, 62.0x7.2x2.3m, 2d, 2800hp, 17.8kts, 44p; 1x1-100/56, 1x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR, 31m, MS
16 T-2 Tros 1938
17 T-3 Podsekatel 1938
18 T-4 Provodnik 1938
19 T-7 Vekha 1938
20 T-8 Cheka 1938
21 T-405 Vzryvatel 1938
22 T-406 Iskatel 1938
23 T-407 Mina 1938
24 T-411 Zashchitnik 1938
pr. 53u 6 25 T-205 Gafel 1939 480t, 62.0x7.4x2.2m, 2d, 2900hp, 18.2kts, 47p; 1x1-100/56, 1x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR, 31m, MS
26 T-206 Verp 1939
27 T-207 Shpil 1939
28 T-208 Shkiv 1939
29 T-210 Gak 1939
30 T-213 Krambol 1939
pr. 58 5 31 T-5 Paravan 1938 459t, 62.0x7.2x2.1m, 2d, 2900hp, 18.5kts, 47p; 1x1-100/56, 1x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR, 31m, MS
32 T-6 Kapsyul 1939
33 T-408 Yakor 1939
34 T-409 Garpun 1939
35 T-410 Vzryv 1939
AMS - 44 1 T-899 1935   1150t, 55.1x9.0x5.8m, 1b,1vte, 650hp, 10.3kts; 2x1-45/46, MS
2 T-898 1935   1150t, 55.1x9.0x5.8m, 1b,1vte, 650hp, 10.3kts; 2x1-45/46, MS
3 T-894 1933   1287t, 53.4x9.0x4.8m, 1b,1vte, 675hp, 11kts; 2x1-45/46, MS
4 T-897 1935   1050t, 49.5x9.0x5.0m, 1b,1vte, 650hp, 10kts; 2x1-45/46, MS
5 T-896 1931   1200t, 54.0x9.0x4.5m, 1b,1vte, 650hp, 8.5kts; 2x1-45/46, MS
6 T-895 1933   1200t, 53.4x9.0x4.2m, 1b,1vte, 650hp, 8.5kts; 2x1-45/46, MS
7 No11 1931   1306t, 51.1x9.0x4.8m, 1b,1vte, 675hp, 9.7kts; 1x1-102/60, MS
8 No12 1933   1250t, 54.8x9.4x5.0m, 1b,1vte, 650hp, 8.5kts; 1x1-102/60, MS
9 No13 1930   1250t, 54.8x9.0x4.4m, 1b,1vte, 770hp, 10kts; 1x1-102/60, MS
10 No14 1930   1107t, 49.3x8.5x4.8m, 1b,1vte, 675hp, 9kts; 1x1-102/60, MS
11 No35 1936   140t
12 No37 1936   140t
13 No101 1938   140t
14 No102 1938   140t
15 No38 1936   140t
16 No39 1936   140t
17 No65 1938   140t
18 No63 1937   140t
19 No21 1935   140t
20 No23 1935   140t
21 No26 1936   140t
22 No29 1936   140t
23 No33 1936   140t
24 No34 1936   140t
25 No31 1936   140t
26 No103 1938   140t
27 No104 1938   140t
28 No30 1936   140t
29 Dzerzhinskiy 1934   470t
30 Ordzhonikidze 1934   470t
31 Menzhinskiy 1934   460t
32 Moskva 1891   220t
33 Ozernoy     200t
34 Vidlitsa 1928   199t
35 Zmey 1914   245t
36 Buyok 1900   325t
37 Moroz 1914   350t
38 Barometr 1914   230t
39 T-893 1933   450t
40 T-892 1933   450t
41 No15 1921   480t
42 No16 1921   480t
43 No18 1935   447t
44 No19 1935   447t
AMSR - 4 1 RTShch-1 1934   293t
2 RTShch-2 1934   293t
3 RTShch-3 1934   293t
4 RTShch-4 1931   293t
MSB R 19 1 - 19 No221-225, 227, 311, 312, 314, 315, 326, 327, 411-413, 415, 422, 424, 425 1937 30t, 20.8x3.3x1.1m, 1d, 136hp, 9.3kts, 12p; MS

BOARD GUARD SHIPS

FS pr. 19 2 1 PSK-1 Dzerzhinskiy 1935 1161t, 80.0x8.3x3.8m, 3d, 4500hp, 18.5kts, 131p; 3x1-102/60, 4x1-45/46, 3x1-12.7, 2DCT, 24m
2 PSK-2 Kirov 1935
pr. 43 4 3 PSK-301 Zhemchug 1937 580t, 62.0x7.2x3.0m, 2d, 2200hp, 17.2kts, 61p; 1x1-102/60, 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCT, 31m
4 PSK-2 Rubin 1936
5 PSK-303 Brilliant 1937
6 PSK-304 Sapfir 1937
PC Atarbekov 1 1 Atarbekov 1916 273t, 39.2x5.8x2.4m, 2d, 1600hp, 14kts, 46p; 2x1-76/55, 2x1-12.7
Mogilevskiy 1 2 Mogilevskiy 1916 202t, 30.5x5.8x2.7m, 1b,1vte, 350hp, 11kts, 46p; 2x1-75/50
T.13 1 3 PS-1 1916 580t, 43.2x7.2x3.5m, 1b,1vte, 500hp, 11kts, 35p; 1x1-57/50, MS, 30m
APC - 2 1 Sovetskiy Azerbaydzhan 1893   1091t, 74.8x9.6x4.0m, 640hp, 14kts; 2x1-130/55
2 Vorovskiy 1901   3315t, 96.6x12.2x5.5m, 6000hp, 18kts; 2x1-120/45
PS MO-1 1 1 PK-139 1935 51t, 26.0x3.8x1.2m, 3pe, 1130hp, 14kts, 21p; 2x1-12.7, 2DCR
MO-2 25 2 - 26 PK-115, 117, 124, 126-128, 140, 171-177, 216, 217, 225-231, 261, 262 1935 - 1936 50t, 26.2x3.9x1.5m, 3pe, 2250hp, 26kts, 21p; 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR
MO-3 4 27 - 30 PK-73-76 1935 55t, 26.2x4.0x1.2m, 3pe, 2065hp, 24kts, 21p; 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR
MO-4 92 31 - 122 PK-1-42, 61-66, 77, 78, 91-102, 116, 118-123, 125, 129-138, 141-148, 204, 212, 213, 219 1937 - 1939 57t, 26.9x4.0x1.5m, 3pe, 2550hp, 25.5kts, 21p; 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR
YP K-105 3 1 - 3 K-105, 108, 240 1928 No picture 29t, 22.6x3.8x1.5m, 300hp, 12kts, 13p; 1x1-45/46
K-1 5 4 - 8 K-391 - 395 1928 No picture 15t, 12.9x2.9x1.4m, 100hp, 8kts, 9p
GK-1 2 9, 10 K-230, 231 1930 No picture 20t, 22.5x3.9x1.1m, 2pe, 1000hp, 23kts, 13p; 1x1-12.7
ZK 15 11 - 25 K-193-196, 206-208, 220, 325-331 1931 - 1932 19t, 19.8x3.3x1.2m, 2pe, 600hp, 16kts, 12p; 1x1-45/46
K-229 1 26 K-229 1931 No picture 23t, 22.5x3.9x1.3m, 1700hp, 12p; 1x1-12.7
GK 2 27, 28 K-232, 233 1931 30t, 24.0x3.9x1.1m, 2pe, 1650hp, 23kts, 10p; 1x1-45/46
K-17 1 29 K-396 1931 No picture 17t, 18.9x3.6x1.4m, 600hp, 11kts, 9p
K-164 1 30 K-164 1932 No picture 14t, 12.9x2.7x1.2m, 100hp, 9.9kts, 7p
K-18 1 31 K-397 1932 No picture 14t, 13.6x2.8x1.7m, 300hp, 7kts
BK-02 1 32 PK-224 1934 No picture 75t, 26.9x4.0x1.9m, 3pe, 2550hp, 18kts, 20p; 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR, 4m
KM-II 51 33 - 83 K-161-168, 188-190, 212-218, 221-226, 228, 236, 238, 241, 242, 277-284, 288, 289, 292, 294, 295, 298, 316-318, 336-338, 340, 387 1935 - 1937 No picture 7t, 13.8x3.1x0.8m, 1pe, 63hp, 9kts, 10p
KM-IV 8 84 - 91 K-186, 187, 191, 211, 227, 235, 388, 389 1938 - 1939 12t, 19.3x3.4x0.8m, 2pe, 126hp, 10kts, 10p
K-165 1 92 K-165 1935 No picture 16t, 17.0x3.4x0.8m, 720hp, 13kts, 7p
K-219 1 93 K-219 1930s No picture  
PK-2 1 94 K-386 1936 No picture 15t, 15.3x2.9x1.4m, 300hp, 12kts, 12p

 

Ivan Gogin, 2011-14