home

World navies yesterday

1920

 

Bulgaria 01 January 1920

TORPEDO SHIPS

TB Vasil Levski 2 1, 2 Vasil Levski, Khristo Botev 1877-1878 20t, 18.3x2.3x1.1m, 1b,1vc, 220hp, 13kts, 9p
Druzki 4 3 Druzki 1908 100t, 38.0x4.4x1.3m, 2b,1vte, 1950hp, 26kts, 32p; 2x1-47/50, (1+1x2)-450TT(4), sweeps(3,5,6)
4 Smeli 1908
5 Khrabri 1908
6 Strogi 1909

MINE WARFARE SHIPS

AML - 1 1 Kamchiya 1883 105t; 12mines
MSB Konduktor Dokuzanov 8 1-8 Konduktor Dokuzanov, Kapitan-leytenant Minkov, Minyor, Dobrotich, Momchil, Kalatserka, Nesebyr, Emona 1916 No picture 8-18t, 9.0-16.0x2.0-3.0x0.8-1.0m, 1pe, 28-60hp, 7-9kts, 5-8p; sweep

Ivan Gogin, 2015