home

World navies yesterday

1910

 

Bulgaria 01 January 1910

TORPEDO SHIPS

PGT Nadezhda 1 1 Nadezhda 1898 715t, 67.0x8.3x3.1m, 4b,2vte, 2600hp, 18kts, 97p; 2x1-100/45, 2x1-65/50, 2x1-47/40, 2x1-381TT
TB Vasil Levski 2 1, 2 Vasil Levski, Khristo Botev 1877-1878 20t, 18.3x2.3x1.1m, 1b,1vc, 220hp, 13kts, 9p
Druzki 6 3 Druzki 1908 100t, 38.0x4.4x1.3m, 2b,1vte, 1950hp, 26kts, 32p; 2x1-47/50, (1+1x2)-450TT
4 Smeli 1908
5 Khrabri 1908
6 Strogi 1909
7 Letyashchi 1909
8 Shumni 1909

Ivan Gogin, 2015